Pszichodráma

Mi a pszichodráma?

A pszichodráma a mindenkiben meglévő kreativitásra, spontaneitásra és aktivitásra épít, és – a pszichodramatikus játék és a csoportműködések során – ezeket fejleszti.

A pszichodráma rövid története

A pszichodráma a pszichoterápiával egy időben, a múlt század legelején indult Bécsből. Jacob Levi Moreno, bécsi pszichiáter módszere a huszadik század első évtizedeitől kezdve a gyógyításban jelent meg. Világviszonylatban az 1950-es években lett népszerű, hasonlóan a többi csoportmódszerhez. A második világháború sokkja után – elsősorban az Egyesült Államokban – kutatni kezdték a csoportok működését, ami a pszichodráma csoport térhódításának is kedvezett. Magyarországon a 70-es évek elején Mérei Ferenc kezdett pszichodráma csoportokat tartani. Moreno módszerét kicsit a saját képére formálva megalkotta a csoportcentrikus pszichodrámát.

Hogy működik a pszichodráma?

A klasszikus, morenoi pszichodráma feltáró és tüneti jellegű csoport-pszichoterápiás és önismereti módszer. Az egyénen belüli feszültségeket, konfliktusokat, belső (intrapszichés) folyamatokat dramaturgia segítségével megjeleníti, színpadra helyezi. A főszereplő (a csoportvezető és a csoport segítségével és támogatásával) a szó szoros értelmében „kiteszi a lelkét” – beleértve a társas kapcsolatainak belső képét – a színpadra. Ebben a pszichodráma eszköztára és technikái, valamint a csoportvezető és a csoport többi tagja is segít. A módszer hatékonyságát az érzelmi és értelmi szinten való tudatosítás biztosítja. A dramaturgia segítségével történő színpadi megjelenítés lehetővé teszi a testi szintű átélést, beleértve az izom- és mozgásérzékelés közvetlen tapasztalását is. A testi tapasztalathoz való hozzáférés a csecsemőkori és a megnevezetlen, megnevezhetetlen emlékeket is felhozhatja. A pszichodráma módszer olyan feltételeket, olyan „környezetet” hoz létre a csoportfolyamatban, ami a változni, fejlődni akaró embert a maga komplexitásában tekinti az „itt és most”-ban; egyszerre „látja” benne a csecsemőt, és a felnőttet, a beszélni tudót és azt, akinek (még, már, most éppen) nincsenek szavai.

A pszichodráma csoport folyamata

A változás folyamata rendszeres időközökben, alkalmakon keresztül valósul meg. Egy alkalom (ülés) a minimum három órától, több napos blokkokig szervezhető, meghatározott céloknak (önismereti, terápiás, képzési, tematikus) megfelelően.

Egy alkalom (ülés) felépítése három fő szakaszból áll:

1/ beszélgetős és mozgásos rámelegedés az együttességre és a játékra

2/ a pszichodráma játék (csoportos és/vagy egyéni)

3/ a játékbeli élmények csoportban való megbeszélése, szóbeli feldolgozása

A pszichodráma módszer elemei

A morenoi pszichodráma csoporttal, színpaddal, főszereplővel (protagonistával), segéd-énekkel; és a szerepcsere, tükrözés, duplázás alaptechnikáival dolgozik.  A színpad a pszichodrámának az a konkrét és virtuális tere, ahol a pszichodráma játék megtörténik. A pszichodrámában játék az, ami a színpadon a szereplőkkel történik, akik avval a – részben hallgatólagos, részben nyílt – megegyezéssel lépnek oda, hogy „mondjuk azt, hogy ez ez, az meg az…”, mint a gyerekek, amikor játszanak. Ez a színpad virtuális vonása, amit a pszichodráma nyelvén „mintha tér”-nek nevezzük. Mindenki tudja, hogy ami ott van, az nem szó szerint jelenti azt, ami ott van, hanem átvitt értelemben, az ember kreatív képességének működése eredményeképpen.

(folyt. köv.)

Következő oldal: Pszichodráma csoport>>