Mérei-féle csoportcentrikus pszichodráma

Ajkay KláraCsoportcentrikus pszichodráma


Mérei Ferenc nevével fémjelzett pszichodráma gyakorlatot hívjuk csoportcentrikusnak.
Hazánkban a 70-es években dolgozta ki a módszert (természetesen Moreno alapelveit követve) s tanítványaival mind az önismereti mind a terápiás munkában alkalmazta.
Lényege, hogy a csoport együttlétéből, dinamikai mozgásaiból (szimpátiák, antipátiák, rivalitások stb), feszültségeiből (feladatfeszültség, szerepnélküliség feszültsége stb) kirajzolódó közös témát tesszük az akciók kiindulópontjává.
A csoportok spontán beszélgetéssel indulnak, a vezetők arra bíztatják a csoport tagjait, hogy mondják ki a társak jelenlétében felbukkanó érzéseiket, fantáziáikat, emlékeiket, gondolataikat, sejtéseiket. Az egyre gazdagodó asszociatív felhőből a vezetők megpróbálják a közös témát „kibuggyantani” s játékba fordítani. E munkában a vezetők járnak elöl, de bevonják a csoport tagjait is. Amennyiben sikeres a játék felvázolása, konstrukciója, úgy a dramatikus helyzet mind az egyén mind a csoport aktuális feszültségét, konfliktusát hordozza.
A konfliktus megfogalmazása, a téma szerepekre tagolása, helyszín , tér, idő meghatározása után következik a szerepek vállalása. Innentől kezdve a szereplők spontán, szabad akciói irányítják a játékot. Ezek a játékok nyitottak, bárki az addig néző szerepbe lévő tag beléphet a játékba, szerepét „bemondva” alakíthatja az eseményeket.
A morenoi pszichodráma technikák alkalmazhatóak kis változtatásokkal (szerepcsere helyett pl pozíció csere)
A pszichodráma e változatában a csoport dinamikája kerül fókuszba, ellentétben a protagonista központú drámával, ahol inkább háttérként kezeljük azt. A csoport tagjainak itt és most élményeiből indulunk el: azonosulásokból, rivalitásokból ,mellé ill szembe-állásokból.
A szcenikus megjelenítés révén a játszó személyek az érzelmi átélés és racionális belátás útján jutnak el saját világuk (interperszonális és intrapszichés) mélyebb megértéséhez. Ebben segít a verbális feldolgozás szakasza , melyben a játszó személyek saját élményeikről számolnak be, majd meghallgatják a nézők reflexióit.