Publikációjegyzék

Előadások, melyek tudomásom szerint nem jelentek meg:

Radics E. – Kökény V. 1984: Szociális miliő meghatározó szerepe egy serdülő leány suicid kísérlethez vezető identitás problémáinak kialakulásában. Előadás. Egészségügyi Ifjúsági Napok ’84.Gyula. Serdülőkor mentálhygieneje. 1984.szeptember 8-9.

Kökény V. 1985: A társadalmi beilleszkedés és az MCD kapcsolatának egészségügyi vonatkozásai. Előadás. Egészségügyi Ifjúsági Napok ’85. Pápa. 1985. október 4-5.

Kökény V. – Peti S. 1985: Az ideg-elme ápolói szerep szociálpszichológiai elemzése ifjúsági és gyermekpszichiátriai osztály működésének függvényében. Előadás. Egészségügyi Ifjúsági Napok ’85. Pápa. 1985. október 4-5.

Kökény V. 1985: A larvált depresszió és a magatartászavarok diagnosztikai és terápiás vonatkozásai. Előadás. Fővárosi Gyermek Mentálhygieniai Központ tudományos ülésén 1985. december 13-án.

Kökény V. 1989: Pedagógus pszichológus konzultáció egy általános iskolában. Előadás. MPT Konferenciája a MTA-n 1989 tavasz.

Gergely Gy. – Kökény V. 1992: A korai fejlődés pszichoanalitikus tárgykapcsolat elméleteinek köznyelvre és a “találkozások nyelvére” való fordítása. Alternatív képzési terv vázlata a családok és az intézmények preventív hatékonyságának támogatására. Előadás. JPTE által szervezettkonferencia: A szocializációs zavarok korai megelőzése: primer prevenció a 0-3 éves korosztály körében. 1992.augusztus 26-28.

Kökény V. 1998: „Mit csinál a szél, amikor nem fúj?” Előadás a Faludi u. Rendelő 30 éves évfordulóján 1998. december 11-én.

Ajkay K. – Kökény V. 2004: Sajátélményű pszichodramatikus fejlődéslélektan. Magyar Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése, Debrecen

Kökény V. 2004: A pszichoterapeuta, mint kézműves. (A pszichoterápia, mint tananyag az alapképzéstől a módszerspecifikus képzésig). Magyar Pszichológiai Társaság Biennális Nagygyűlése, Debrecen.

Ajkay K. – Kökény V. – Mérei Zs. 2005: A pszichodráma, mint a reflektív funkció gyakorlásának terepe. A PSZICHOTERÁPIA folyóirat Konferenciája, 2005. május 6-7. Budapest.

Kökény V. 2005: Szupervízió a pszichoterapeuta képzésben. A PSZICHODTERÁPIA folyóirat Konferenciája, 2005. Május 6-7. Budapest.

Kökény V. 2008: „Hosszú évekkel később…eszébe jutott az a régi délután…” Előadás a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületőszi konferenciáján. 2008. október 11.

Kökény V. 2010: Kötődés és családállítás. Előadás a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület A kötődés szabadsága c. konferencián. 2010. 10.1-2.

Nyomtatásban megjelent publikációk

Kökény V. – Havelka J. 1991: „Lehet, hogy ez egy sziget…” In: A társadalmi beilleszkedési zavarok kutatása. Tájékoztató Bulletin. 22. szerk.: Kolozsi, B., Münnich, I. 84-114. Tbz kutatás Programtanácsa. Budapest.

Kökény V. – Farkas E. 1998: Az első interjú stáb munkája a terápiás team-ben. In: A tétovázás dícsérete. Pszichoterápiás előadások a Faludi utcából. Szerk.: Lust I.,-Kökény V.17-21. Animula. Budapest.

Kökény V. 1998: „Itt a kezem, nem disznóláb…” Viszontáttételi acting out a gyerekterápiában. In: A tétovázás dicsérete. Pszichoterápiás előadások a Faludi utcából. Szerk.: Lust I.-Kökény V. 36-40. Animula. Budapest.

Kökény V. 1999: Interperszonális kapcsolatok gyerekkönyvtárban. (A könyvtár, mint átmeneti, (interszubjektív) tér) Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 1. 27-34.

Kökény V. 2001: „Én csinálom…”. A szelf, mint cselekvő. Konfliktus, hiány, trauma. A MPE 2001-eskonferenciakötete. Animula. Budapest.

Kökény V. 2002: A tabu rétegei. Serdülő- és gyermekpszichoterápia. 2003/1. 80-86.

Kökény V. 2002: A csoda helye. Könyvkritika Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma. Osiris Kiadó. Budapest, 2000. c. könyvéről. Pszichodráma Újság, 16. 47-51.

Kökény V. – Fedor B. – Vikár A. 2004: Pszichodráma: acting outból játék…Pszichoterápia, 13. évf. 1. sz. 33-43.

Ajkay K. – Kökény V. – Mérei Zs. 2004: Elbeszélt világ – megélt világ. Pszichodráma Újság, 17. 27-31.

Kökény V. – Fedor B. – Vikár A. 2004: Acting outból játék. Pszichodráma Újság, 18. 53-61.

Kökény V. 2004: Kint és bent –, mint a pszichoterápia egyik alaptémája. Viszontválasz Kende Hannának. Pszichodráma Újság 17.

Ajkay K.  – Kökény V. – Mérei Zs. 2007: A Másik szemével látni. Pszichodráma Újság, megjelenés alatt

Ajkay K. – Kökény V. – Mérei Zs. 2007: Elbeszélt világ, megélt világ – szó és akció In: A pszichodráma és korunk tükröződései. Medicina Könyvkiadó. 93-106.

Kökény V. 2007: A megszenvedett alkotás mint találkozás. In: A pszichodráma és korunk tükröződései. Medicina Könyvkiadó. 107-132.

Kökény V. 2007: Van, amit én csinálok és van, amit a Másik. Serdülő és gyermekpszichoterápia. VII.1. 11-20.

Kökény V. 2007: Az alkotás mint gyógyulás, és fordítva – azaz a pillanatok vetíthető történetté alakulása.Gyerekszem FilmfesztiválMinikonferencia. 2007. november 16.

Kökény V. 2008: Közügyek…avagy volt egyszer egy Faludi…Pszichoterápia, 2008. 3. és Serdülő. és gyermekpszichoterápia, Faludi Retro 1968-2008. VIII. 1-2.

Kökény V. 2010: Megfogtak… a PT 19/5. számáról.Pszichoterápia. 2010. 6. 448-449.

Kökény V. 2011: A Pszichodráma Újság a „találkozás” egy terepe.Pszichoterápia, 2011. 4. 283-285.

Kökény V. 2011: Bemutatkozik a Serdülő- és gyermekpszichoterápia.Pszichoterápia. 20. évf. 2. szám 2011. április. 125-127.

Kökény V. 2011: „Gyerekek vagyunk, légy szíves add át a helyed!”Pszichoterápia. 20. évf. 6. szám. 2011. december. 448-451.

Kökény V. 2015: A pszichodrmacsoport és alkalmazásai. In: Szőnyi G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina, Budapest. 331-346.